பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறு
திருப்பலி முன்னுரை:

எளியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் முப்பதாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஆண்டவரிடம் வேண்டுதல் செய்யும்போது நம்மைத் தாழ்த்திக்கொள்ள வேண்டுமென்று இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு கற்பிக்கிறது. நமது பெருமையை நாடாமல், இறைவனின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதிலேயே நாம் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் முன்னிலையில் வரும்போது அவரைப் போற்றவும், அவரது இரக்கத்தை மன்றாடவும் இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். கடவுளிடம் பிறரைப் பற்றி குறை கூறுவதையும் அவர் கண்டிக்கிறார். ஆண்டவர் முன்பு நம் தாழ்நிலையை உணர்ந்தவர்களாய், அவரது இரக்கத்தை அனுபவிக்க வரம் வேண்டி இத்திருப்பலியில் பக்தியோடு பங்கேற்போம்.

முதல் வாசக முன்னுரை:

எளியவர்களே, ஆண்டவர் யாருடைய மன்றாட்டைக் கேட்பார் என்று இன்றைய முதல் வாசகம் நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. அனைவருக்கும் நடுவரான ஆண்டவர் ஒருதலைச் சார்பாய் நடக்க மாட்டார் என்பதை உணர அழைப்பு விடுக்கிறது. ஏழைகள், கைம்பெண்கள், தீங்கிழைக்கப்பட்டோர், கைவிடப்பட்டோர் ஆகிய அனைவரின் வேண்டுதலுக்கும் அவர் பதில் அளிக்கிறார் என்பது தெளிவு. ஆண்டவரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவோர் மற்றும் தங்களைத் தாழ்த்துவோரின் மன்றாட்டுகள் ஆண்டவரை எட்டும் என்ற உறுதி தரப்படுகிறது. நாமும் தாழ்ச்சியால் கடவுளின் அருளை நிறைவாகப் பெற வரம் வேண்டி, இவ்வாசகத்துக்கு செவிமடுப்போம்.

இரண்டாம் வாசக முன்னுரை:

எளியவர்களே, திருத்தூதர் பவுல் தமது வாழ்வையே செபமாக மாற்றியது பற்றி இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் எடுத்துரைக்கிறார். விசுவாசப் போராட்டத்தில் நம்மையே பலியாகப் படைக்க அவர் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். நாம் ஆண்டவருக்கு உகந்தவர்களாய் வாழும்போது, நீதியுள்ள நடுவரான அவர் தரும் வெற்றி வாகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை உணர வேண்டும். நாம் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கும்போது, அவர் அனைத்து வகையான தீங்கில் இருந்தும் நம்மை விடுவிப்பார் என்று புனித பவுல் நமக்கு கற்பிக்கிறார். நமது தூய வாழ்வின் மூலம் ஆண்டவருக்கு மாட்சி அளிப்பவர்களாக வாழ வரம் வேண்டி, இவ்வாசகத்துக்கு செவிமடுப்போம்.

இறைமக்கள் மன்றாட்டு:

1. அருள் பொழிபவரே இறைவா, இறைமக்களின் நம்பிக்கை வாழ்வைப் புதுப்பித்து, திருச்சபையை சீரமைக்கும் அருளை திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவறத்தார் அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டுமென உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
2. வாழ்வு தருபவரே இறைவா, உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் தங்களது பெருமைகளை நிலைநாட்ட ஆர்வம் காட்டாமல், இயற்கையின் வளங்களைப் பாதுகாத்து மக்களுக்கு வாழ்வளிக்க உதவ வேண்டுமென உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
3. ஆற்றல் அளிப்பவரே இறைவா, எம் நாட்டு மக்களை உம்மை நோக்கியப் பாதையில் வழிநடத்தும் ஆற்றலை கிறிஸ்தவர்கள் அனைவருக்கும் அளித்து, அருள் வாழ்வில் அவர்களை உறுதிபடுத்த வேண்டுமென உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
4. உதவி செய்பவரே இறைவா, ஏழைகள், கைம்பெண்கள், தீங்கிழைக்கப்பட்டோர், கைவிடப்பட்டோர், புலம் பெயர்ந்தோர், வீடின்றி தவிப்போர், நோயால் துன்புறுவோர் அனைவருக்கும் கனிவுடன் உதவ வேண்டுமென உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
5. இரக்கம் காட்டுபவரே இறைவா, உம் முன்னிலையில் தாழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து, உமது இரக்கத்தைப் பெறுகின்ற வரத்தை எம் பங்குத்தந்தை, அருட்சகோதரிகள், பங்கு மக்கள் அனைவருக்கும் அருள வேண்டுமென உம்மை மன்றாடுகிறோம்.