பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறு
திருப்பலி முன்னுரை:

பொறுப்புக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்தைந்தாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். நேரிய உள்ளத்துடன் ஆண்டவருக்கு பணிவிடை புரிய இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. கடவுளின் கட்டளைகளை கடைபிடித்து வாழ்ந்து, அதன் வழியாக நற்செய்தியைப் பறைசாற்றுபவர்களாகத் திகழ நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். உலகெங்கும் கிறிஸ்துவின் அரசை நிறுவும் பொறுப்பு நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நமது தலைவர் இயேசுவின் விருப்பத்தை திருச்சபையிலும், சமூகத்திலும் நிறைவேற்றும் பொறுப்பை உணர்ந்து வாழ்வது நம் கடமை. ஆண்டவரின் திருவுளத்தை பொறுப்புடன் நிறைவேற்றும் நேர்மையுள்ள பணியாளர்களாக வாழும் அருள் வேண்டி, இத்திருப்பலியில் பங்கேற்போம்.

முதல் வாசக முன்னுரை:

பொறுப்புக்குரியவர்களே, நேர்மையற்ற முறையில் வியாபாரம் செய்தோரை, இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் ஆண்டவர் பெயரால் கண்டித்ததை இன்றைய முதல் வாசகம் எடுத்துரைக்கிறது. நாட்டில் மதிப்பின்றி வாழ்ந்த வறியோரை ஒடுக்கிய செல்வந்தர்கள் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். கள்ள எடை போடுபவர்களையும், கலப்படப் பொருள் விற்போரையும் இறைவாக்கினர் கண்டிக்கின்றார். அவர்கள் அனைவரும் ஆண்டவருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டுமென்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார். நாமும் பிறரை எதற்காகவும் ஏமாற்றாத நல்லோராய் வாழ வரம் வேண்டி, இந்த வாசகத்துக்கு செவிகொடுப்போம்.

இரண்டாம் வாசக முன்னுரை:

பொறுப்புக்குரியவர்களே, பிறருக்காக செபிக்கின்றவர்களாகவும் ஆண்டவருக்கு உகந்த வழியில் நடப்பவர்களாகவும் வாழ, இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் திருத்தூதர் பவுல் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். மக்கள் அனைவரும் மீட்பை அடைய, கடவுளைப் பற்றிய உண்மையை அவர்கள் அறியச் செய்வது நம் கடமை என்பதை உணர்த்துகிறார். அன்புக்கு எதிரான அனைத்தையும் விலக்கிவிட்டு, தூய உள்ளத்தோடு இறைவேண்டலில் ஈடுபட நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். கிறிஸ்தவ அழைத்தலின் மேன்மையை உணர்ந்தவர்களாய், இயேசுவின் மீட்புப் பணியைத் தொடர வரம் வேண்டி, இந்த வாசகத்துக்கு செவிகொடுப்போம்.

இறைமக்கள் மன்றாட்டு:

1. வழிகாட்டும் தலைவரே இறைவா, எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவறத்தார் அனைவரும் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து, நேரிய உள்ளத்தோடு உமக்குப் பணியாற்ற அருள்புரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
2. உலகாளும் அரசரே இறைவா, உலக நாடுகளை ஆட்சி செய்யும் தலைவர்கள், மக்களின் நலனுக்கும் இயற்கைச் சூழலுக்கும் உகந்த திட்டங்களை முன்னிறுத்தி, நேர்மையாக ஆட்சி நடத்த உதவிபுரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
3. வாழ்வளிக்கும் மீட்பரே இறைவா, எங்கள் நாட்டில் நசுக்கப்படும் எளியோரும் வறியோரும் புதுவாழ்வு பெறவும், மக்களிடையே பிரிவினைகளை ஏற்படுத்த நினைப்போர் மனந்திரும்பவும் துணைபுரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
4. நலந்தரும் மருத்துவரே இறைவா, அநீதிகள் நிறைந்துள்ள மனித சமூகத்தில், அன்பையும் அமைதியையும் நீதியையும் நிலைநாட்டும் இறைவாக்கினர்களாக, கிறிஸ்தவர்கள் செயல்பட அருள்புரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
5. நிறைவாகும் நிம்மதியே இறைவா, எம் பங்குத்தந்தை, அருட்சகோதரிகள், பங்கு மக்கள் அனைவரும், கிறிஸ்தவக் கடமைகளை பொறுப்புடன் நிறைவேற்றி, உமது நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளர்களாக வாழ உதவிபுரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.