பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு
திருப்பலி முன்னுரை:

கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்துமூன்றாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் உங்களை மகிழ்வோடு வரவேற்கிறோம். விடுதலை வாழ்வை வழங்குகின்ற ஆண்டவருக்கு நம்மை முழுமையாகக் கையளித்து, இயேசுவின் உண்மை சீடர்களாக வாழ இன்றையத் திருவழிபாடு நம்மை அழைக்கிறது. தம் சிலுவையைச் சுமக்காமல் இயேசுவை பின்செல்பவர் எவரும் அவருக்குச் சீடராய் இருக்க முடியாது. பணமும் புகழும் பெறுவதற்காக இயேசுவை பின்தொடர விரும்பும் எவரும் அவரது சீடராக முடியாது என்ற பாடத்தைக் கற்க இன்று நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். இயேசுவுக்காக தம் உறவுகளையும், உடைமைகளையும் உயிரையும் இழக்கத் தயாராக இருப்பவரே, அவருடைய சீடராக மாற முடியும் என்பதை உணர ஆண்டவர் அழைப்பு விடுக்கின்றார். அன்னை மரியாவைப் போன்று கிறிஸ்துவுக்காக அனைத்தையும் இழக்கும் மனநிலையைப் பெற வரம் வேண்டி, இத்திருப்பலியில் பங்கேற்போம்.

முதல் வாசக முன்னுரை:

கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களே, கடவுளின் திட்டத்துக்கு நம்மைத் தாழ்ச்சியோடு அர்ப்பணிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இன்றைய முதல் வாசகம் கற்பிக்கிறது. மண்ணுலகில் உள்ளவற்றையே முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாத நாம், விண்ணுலகில் இருப்பவற்றை கண்டுபிடிக்க ஆசை கொள்வதால் எந்த பயனும் இல்லை என்பதை முழுமனதோடு ஏற்க அழைக்கப்படுகிறோம். ஆண்டவரின் ஆவியால் கிடைக்கும் ஞானத்தாலே நாம் கடவுளுக்கு உகந்தவற்றை கற்றுக் கொள்ள முடிகிறது. தூய ஆவியின் வழிநடத்துதல் நம்மை மீட்பின் பாதையில் அழைத்துச் செல்ல வரம் வேண்டி, இவ்வாசகத்துக்கு செவிமடுப்போம்.

இரண்டாம் வாசக முன்னுரை:

கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களே, ஆண்டவரின் பொருட்டு நன்மை செய்பவர்களாக வாழுமாறு திருத்தூதர் பவுல் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தின் வழியாக அழைப்பு விடுக்கிறார். புனித பவுலை இயேசுவின் நற்செய்திக்காக துன்புறும் கைதியாக இங்கு நாம் காண்கிறோம். ஒனேசிம் என்ற அடிமையை உடன் சகோதரனாக ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு அவரது தலைவரான பிலமோனிடம் பவுல் பரிந்துரை செய்கிறார். நாம் கிறிஸ்துவின் உண்மை சீடர்கள் என்பதை பிறருக்கு நன்மை செய்வதில் காட்ட வரம் வேண்டி, இவ்வாசகத்துக்கு செவிமடுப்போம்.

இறைமக்கள் மன்றாட்டு:

1. நன்மைகளின் ஊற்றே இறைவா, எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவறத்தார் அனைவரும், நற்செய்திக்காக அனைத்தையும் இழக்கின்ற துணிவு பெற்றவர்களாக வாழ வரம் அருளுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
2. நம்பிக்கையின் ஊற்றே இறைவா, உலகெங்கும் வாழும் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும், இயேசுவின் நற்செய்தியைத் தங்கள் வாழ்வால் பறைசாற்றும் சீடர்களாக வாழத் துணை புரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
3. அன்பின் ஊற்றே இறைவா, எம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் உமது மேன்மையை வெளிப்படுத்துகின்ற கருவிகளாக விளங்கும் ஞானத்தை, இங்குள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு வழங்குமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
4. நலந்தரும் ஊற்றே இறைவா, போராலும் வன்முறையாலும் உலகைக் கட்டுப்படுத்தி ஆள விரும்புவோர் மனம் திரும்பவும், உமது நீதியின் அரசு உலகெங்கும் நிறுவப்படவும் அருள் பொழியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
5. அருளின் ஊற்றே இறைவா, எம் பங்குத்தந்தை, அருட்சகோதரிகள், பங்கு மக்கள் அனைவரிலும், சிலுவையோடு கிறிஸ்துவைப் பின்தொடரும் சீடத்துவ மனநிலையை உருவாக்குமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.