பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறு
திருப்பலி முன்னுரை:

கடவுளுக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்திரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த ஒரே கடவுளுக்கு பணிவிடை செய்து, அவர் தரும் கைம்மாறை பரிசாகப் பெற இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. நாம் ஆண்டவர் முன்னிலையில் நம்மையே தாழ்த்திக் கொள்ளும்போது, அவரால் உயர்த்தப்படுவோம் என்பதை உணர இயேசு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார். தம்மைத்தாமே உயர்த்துவோர் யாவரும் தாழ்த்தப்பெறுவர் என்ற எச்சரிக்கையையும் அவர் நமக்கு தருகின்றார். இருப்பவர்களோடு உறவு கொண்டாடுவதை விடவும் இல்லாதவர்களோடு பகிர்ந்து வாழ்வதற்கு முதலிடம் அளிக்கவும், பணமும் பதவியும் புகழும் இருந்தாலும் தாழ்ச்சியோடு வாழவும் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். பணிவும் பகிர்வும் நிறைந்த வாழ்வு மூலம், கடவுள் தரும் கைம்மாறைப் பெறுவதற்கு தகுதிபெற வரம் வேண்டி, இத்திருப்பலியில் பங்கேற்போம்.

முதல் வாசக முன்னுரை:

கடவுளுக்குரியவர்களே, தாழ்ச்சியோடு நடப்பதன் வழியாக ஆண்டவரின் பரிவைப் பெற முடியும் என்னும் கருத்தை இன்றைய முதல் வாசகம் எடுத்துரைக்கிறது. தாழ்ச்சியால் நாம் கடவுளுக்கு உகந்தோரின் அன்பைப் பெறுவதுடன், ஆண்டவருக்கு மாட்சி அளிப்பவர்களாகவும் திகழ்கிறோம் என்பதை உணர அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் இறுமாப்பு கொள்ளும் வேளையில், நம்மில் தீமையை அனுமதிக்கிறோம் என்பதை உணரவும் இவ்வாசகம் எச்சரிக்கை விடுக்கிறது. நாம் தாழ்ச்சியால் ஞானத்தை அடைந்து, ஆண்டவருக்கு உகந்தவர்களாக வாழ வரம் வேண்டி, இவ்வாசகத்துக்கு செவிசாய்ப்போம்.

இரண்டாம் வாசக முன்னுரை:

கடவுளுக்குரியவர்களே, வாழும் கடவுளின் நகரான விண்ணக எருசலேமைப் பற்றி இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் பேசுகிறது. சீனாய் மலை மேல் காட்சியளித்தது போல ஆண்டவர் அச்சம் தருபவராய் இங்கு தோன்ற மாட்டார் என இவ்வாசகம் எடுத்துரைக்கிறது. விண்ணகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டுள்ள தலைப்பேறானவர்களின் திருச்சபை கூடும் இடமாக விண்ணக எருசலேம் இருக்கிறது என்பதை உணர நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். தூய வாழ்வால் நிறைவு பெற்ற நேர்மையாளர்களோடு சேர்ந்து, அனைவருக்கும் நடுவரான கடவுள் முன்னிலையில் நாமும் துணிவுடன் நிற்க வரம் வேண்டி, இவ்வாசகத்துக்கு செவிசாய்ப்போம்.

இறைமக்கள் மன்றாட்டு:

1. பணியாற்ற அழைப்பவரே இறைவா, எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவறத்தார் அனைவரும், தாழ்ச்சி உள்ளவர்களாக வாழ்ந்து, இறைமக்களுக்கு பெருந்தன்மையுடன் தொண்டாற்றும் வரமருளுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
2. உயர்ந்தோரை தாழ்த்துபவரே இறைவா, பணம், பதவி, புகழ் போன்றவற்றுக்கு அடிமையாகி, மக்கள் நலன்களை புறக்கணித்து வாழும் உலக நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு, தேவையான மனமாற்றத்தை தருமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
3. தாழ்ந்தோரை உயர்த்துபவரே இறைவா, கிறிஸ்தவர்கள் சிறுபான்மையினராக வாழும் நாடுகளில் நற்செய்தியின் மேன்மை உணரப்படவும், கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் சாட்சிய வாழ்வால் உயர்வு காணவும் உதவுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
4. எச்சரிக்கை தருபவரே இறைவா, இறுமாப்பு, தற்பெருமை, சீற்றம், பகையுணர்வு போன்ற தீமைகளால் சமூகத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்போர், உமது மாட்சியை உணர்ந்து தங்களைத் தாழ்த்திக் கொள்ளத் தூண்டுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
5. வாழ்வை வழங்குபவரே இறைவா, எம் பங்குத்தந்தை, அருட்சகோதரிகள், பங்கு மக்கள் அனைவரும், விவிலியம் கூறும் நல்வழியில் நடக்கவும், தாழ்ச்சியால் விண்ணகத்தை உரிமையாக்கிக் கொள்ளவும் துணைபுரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம்.