திருப்பலி முன்னுரை: கடவுளுக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்திரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த ஒரே கடவுளுக்கு பணிவிடை செய்து, அவர் தரும் கைம்மாறை பரிசாகப் பெற இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. நாம் ஆண்டவர் முன்னிலையில் நம்மையே தாழ்த்திக் கொள்ளும்போது, அவரால் உயர்த்தப்படுவோம் என்பதை உணர இயேசு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார். தம்மைத்தாமே உயர்த்துவோர் யாவரும் தாழ்த்தப்பெறுவர் என்ற எச்சரிக்கையையும் அவர் நமக்கு
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: இறையாட்சிக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்தோராம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இடுக்கமான வாயில் வழியாக நுழைய வருந்தி முயலுமாறு இன்றைய திருவழிபாடு வழியாக ஆண்டவர் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். ஆலயத்திற்கு வருவதாலும், நற்கருணை உட்கொள்வதாலும் மட்டுமே நாம் கடவுளுக்கு நெருக்கமானவர்களாக மாற முடியாது என்று எச்சரிக்கிறார். உலகப் போக்கிலான அகன்ற வழியில் செல்லும்போது, நாம் கடவுளிடம் இருந்து விலகிச் செல்கிறோம். ஆகவே, கடவுளுக்கு விருப்பமான விதத்தில்
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபதாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். நம் ஆண்டவருக்கு உரியவர்களாக தனித்துவத்துடன் வாழ இன்றைய திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. நாம் இந்த உலகிற்கு உரியவற்றில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு, விண்ணக வாழ்வுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்களாய் இருப்பதை முழுமையாக உணர அழைக்கப்படுகிறோம். கடவுளின் விருப்பப்படி, இவ்வுலகின் தீமைகளில் இருந்து விலகி வாழ இயேசு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு ஆண்டவரைப்
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: பொறுப்புக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன் போடு வரவேற்கிறோம். தலைவர் வந்து பார்க்கும்போது, விழித்திருக்கும் பொறுப்புள்ள பணியாளர்களாக வாழ இன்றைய திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. ஆண்டவரின் வருகையை எப்போதும் எதிர்நோக்கி காத்திருக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். ஆண்டவர் வருவதற்கு காலம் தாழ்த்துவார் என கூறிக்கொண்டு, தீய நாட்டங்களுக்கும், செயல்களுக்கும் இடம் கொடுத்தால் நாம் கொடுமையான தண்டனைத் தீர்ப்புக்கு ஆளாவோம் என இயேசு எச்சரிக்கை
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: விண்ணுக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பதினெட்டாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். உலக செல்வங்களில் பற்று வைக்காமல் கடவுளுக்கு விருப்பமான வழியில் வாழ இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. கிறிஸ்தவர் ஒவ்வொருவரும் உலகிற்குரிய அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு, இயேசுவைப் பின்பற்ற அழைக்கப்படுகிறார். நாம் கோடிகோடியாய் சொத்து சேர்த்தாலும், அதை இந்த உலகத்திலேயே விட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்பதை இயேசு நமக்கு நினைவூட்டுகிறார். நமது உயிர் பிரிந்த பிறகு,
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: செபிப்பவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பதினேழாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இறைவேண்டலின் வல்லமையை உணர்ந்து வாழ இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசு, தந்தையாம் இறைவனிடம் தனிமையாக வேண்டிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்ட சீடர்கள், இன்று தங்களுக்கும் இறைவேண்டல் செய்யக் கற்றுத்தருமாறு, அவரிடம் கோரிக்கை வைக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இறைவனிடம் வேண்டக் கற்றுக்கொடுக்கும் இயேசு, அதன் பயனையும் சுட்டிக்காட்டுகிறார். தொடர்ந்து இறைவேண்டல் செய்யும் நேர்மையாளரின் உணர்வுக்கு
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: ஆண்டவருக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பதினாறாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். கடவுளை நம் இல்லத்தில் வரவேற்கவும், அவரது வார்த்தையைப் பணிவுடன் கேட்கவும் தயார்நிலையில் இருக்குமாறு இன்றைய திருவழிபாடு அழைப்பு விடுக்கிறது. இறைவார்த்தை வழியாக நம்மோடு பேசும் ஆண்டவரின் குரலுக்கு முழுமையாக செவிகொடுத்து, அவர் காட்டும் வழியில் நடக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நோயிலும், பசியிலும் வாடுவோரில் தம்மைக் கண்டு பணிவிடை புரிய அழைக்கும் ஆண்டவர், நற்கருணையில் தம்மையே
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: அடுத்திருப்பவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பதினைந்தாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இறையன்பு மற்றும் பிறரன்பு கட்டளைகளை நம் வாழ்வில் செயல்படுத்த இன்றையத் திருவழிபாடு நம்மை அழைக்கிறது. நம்மை நாமே நேர்மையாளர்களாக எண்ணிக் கொள்ளாமல், கடவுளின் முன்னிலையில் நாம் நேர்மையாளர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆண்டவரின் விருப்பம். இயேசுவின் வழியில், கடவுளுக்கும் மற்ற மனிதர்களுக்கும் அடுத்திருப்பவர்களாய் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம். எரிகோ செல்லும் பாதையில் அடிபட்டுக் கிடந்தவரை கண்டுகொள்ளாமல் சென்ற
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: அனுப்பப்பட்டவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பதினான்காம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இயேசுவின் அழைப்பை ஏற்று இறையட்சியைப் பறைசாற்ற இன்றையத் திருவழிபாடு நம்மை அழைக்கிறது. “அறுவடை மிகுதி; வேலையாள்களோ குறைவு. ஆகையால் தமது அறுவடைக்குத் தேவையான வேலையாள்களை அனுப்பும்படி அறுவடையின் உரிமையாளரிடம் மன்றாடுங்கள்” என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிய அழைக்கப்படுகிறோம். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அனைவரும் ஓநாய்களிடையே ஆட்டுக்குட்டிகளைப் போன்று வாழ அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர இயேசு அழைப்பு விடுக்கிறார்.
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: அழைக்கப்பட்டவர்களே, பொதுக்காலத்தின் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இயேசுவின் அழைப்பை காலம் தாழ்த்தாமல் ஏற்க இன்றைய திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களை, அவர் சினம் கொண்டு அழிப்பதில்லை என்றாலும் அவரை நம் இல்லத்தில் வரவேற்பது நம் கடமை. தலை சாய்க்கக்கூட இடமில்லாதவராக இயேசு இந்த உலகில் வாழ்ந்தார். தன்னைப் பின்பற்ற விரும்பும் ஒவ்வொருவரும், உலகப்பற்று இல்லாதவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென ஆண்டவர்
Read More