ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா
திருக்குடும்ப விழா
திருக்குடும்ப விழா
கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
திருவருகைக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு
திருவருகைக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு
திருவருகைக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறு
திருவருகைக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறு
டிசம்பர் 8, 2019 திருப்பலி முன்னுரை: அன்பார்ந்தவர்களே, திருவருகைக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். “ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள்” என்ற திருமுழுக்கு யோவானின் அழைப்பை இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு முன்வைக்கிறது. வரப்போகும் கடவுளின் சினத்திலிருந்து தப்பிக்க நாம் பாவங்களை விட்டு மனந்திரும்ப வேண்டுமென யோவான் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். நமது மனமாற்றத்தை அதற்கேற்ற செயல்களால் வெளிப்படுத்த நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். “மரங்களின் வேரருகே கோடரி வைத்தாயிற்று. நற்கனி
Read More
டிசம்பர் 1, 2019 திருப்பலி முன்னுரை: அன்பிற்கினியவர்களே, திருவருகைக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்வுடன் வரவேற்கிறோம். புதிய திருவழிபாட்டு ஆண்டின் முதல் நாளாகிய இன்று, ஆண்டவ ரின் இரண்டாம் வருகையைப் பற்றி சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் வாழும் இந்த பாவச் சூழ்நிலை ஆண்டவரின் வருகைக்கான எச்சரிக்கை என்பதை இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. திருடனைப் போன்று, நினையாத நேரத்தில் மானிட மகனின் வருகை நிகழும் என்று
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: இறையாட்சிக்குரியவர்களே, கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா திருப்பலியை கொண்டாட உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். என்றென்றும் ஆட்சி செய்பவரான நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அரசத்தன்மையைப் பற்றி சிந்திக்க இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. நம் ஆண்டவர் இயேசு ஆட்சியுரிமையுடன் வரும்போது நம்மை நினைவில் கொள்வதற்குத் தகுதி உள்ளவர்களாய் வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். இயேசு அனைத்துலகின் அரசர் என்பதை நல்லக் கள்வன் அறிக்கையிடுவதை இன்றைய நற்செய்தி எடுத்துரைக்கிறது. ஒரு
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: உயிர்ப்புக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் முப்பதிரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். உயிர்த்த ஆண்டவரின் சீடர்களாகிய நாம் அனைவரும் உயிர்த்தெழுதலின் மக்களாக வாழ இன்றைய திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இவ்வுலக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் காட்டாமல், மறுவுலக வாழ்வுக்குரியவற்றில் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். இறைவன் தரும் நிலை வாழ்வை நமது சந்தேகங்களாலும், பொறுப்பற்ற நடத்தையாலும் இழந்துவிடாதவாறு நாம் எச்சரிக்கப்படுகிறோம். நாம்
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: அன்பர்களே, பொதுக்காலத்தின் முப்பத்தோராம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஆண்டவரிடம் நாம் நெருங்கிச் செல்லும்போது, நாம் அவருக்கு உகந்தவர்களாக மாற்றம் பெறுகிறோம் என்பதை இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு கற்பிக்கிறது. நாம் பாவிகளாய் இருந்தாலும் கடவுளைத் தேடிச் செல்லும் துணிவு பெறும்போது, அவரது இரக்கத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வது உறுதி. வரிதண்டிய சக்கேயு ஆண்டவரைக் காண முயற்சி எடுத்த வேளையில், அவரது வீட்டில் தங்க
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: எளியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் முப்பதாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஆண்டவரிடம் வேண்டுதல் செய்யும்போது நம்மைத் தாழ்த்திக்கொள்ள வேண்டுமென்று இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு கற்பிக்கிறது. நமது பெருமையை நாடாமல், இறைவனின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதிலேயே நாம் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் முன்னிலையில் வரும்போது அவரைப் போற்றவும், அவரது இரக்கத்தை மன்றாடவும் இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். கடவுளிடம் பிறரைப் பற்றி குறை கூறுவதையும் அவர் கண்டிக்கிறார். ஆண்டவர்
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: செபிப்பவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்தொன்பதாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஆண்டவரிடம் நேரிய உள்ளத்தோடு மன்றாடும்போது, அவர் நம் செபத்துக்கு பதில் அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் உறுதிபெற இன்றைய திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. நம் வேண்டுகோளுக்கு இவ்வுலக அதிகாரிகள் பதில் அளிப்பதைக் காட்டிலும், நமது தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆண்டவர் விரைந்து செயல்படுவார் என்பதை உணர நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். “தாம் தேர்ந்து கொண்டவர்கள் அல்லும்
Read More
திருப்பலி முன்னுரை: நன்றியுள்ளவர்களே, பொதுக்காலத்தின் இருபத்தெட்டாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஆண்டவரின் உதவியை நம்பிக்கையோடு கேட்கவும், பெற்ற நன்மைகளுக்கு முழு மனதுடன் நன்றி செலுத்தவும் இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. அற்புதங்களுக்காகவும், அதிசயங்களுக்காகவும் மட்டும் கட வுளைத் தேடுவது சரியல்ல என்பதை உணர நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நமது தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ள அல்ல, இறைவனின் விருப்பத்தை முதன்மையாக நிறைவேற்ற இயேசு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார்.
Read More