ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா
திருக்குடும்ப விழா
கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
திருவருகைக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு
திருவருகைக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறு
திருவருகைக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறு
திருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறு
ஜனவரி 12, 2020 திருப்பலி முன்னுரை: அன்புக்குரியவர்களே, நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருமுழுக்கு விழா திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். திருமுழுக்கின் வழியாக நாம் கடவுளின் பிள்ளைகளாக ஆகியிருக்கிறோம் என்பதை உணர இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இறைமகன் இயேசு இந்த உலக வரலாற்றில் தோன்றி, மானிடரான நாம் செய்ய வேண்டியவற்றை தமது எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு மூலம் நமக்கு கற்பித்தார். தூய ஆவியின் அருளைப் பெற்று
ஜனவரி 12, 2020 திருப்பலி முன்னுரை: அன்புக்குரியவர்களே, நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருமுழுக்கு விழா திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். திருமுழுக்கின் வழியாக நாம் கடவுளின் பிள்ளைகளாக ஆகியிருக்கிறோம் என்பதை உணர இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இறைமகன் இயேசு இந்த உலக வரலாற்றில் தோன்றி, மானிடரான நாம் செய்ய வேண்டியவற்றை தமது எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு மூலம் நமக்கு கற்பித்தார். தூய ஆவியின் அருளைப் பெற்று
Popular Posts
திருவழிபாட்டு முன்னுரை: கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களே, நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருவழிபாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். கழுதைக்குட்டி மீது தொடங்கும் கிறிஸ்துவின் பயணம் சிலுவை மரத்தில் முடிவடைந்ததை இன்று நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். “ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் போற்றப்பெறுக!” என்று ஆர்ப்பரித்து இயேசுவை அரசராய் வரவேற்ற அதே இஸ்ரயேல் மக்கள், “அவனை சிலுவையில் அறையும்!” என்ற கூக்குரலால் அவரை மரணத்துக்கு தீர்ப்பிடுவதைக் காண்கிறோம். கிறிஸ்துவின் பாடுகளின் பயணத்தில் பங்கேற்று,
Editor's Choice
Editor’s choice posts.
Editor's Choice
டிசம்பர் 15, 2019 திருப்பலி முன்னுரை: அன்புக்குரியவர்களே, திருவருகை காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைய நாளை நம் தாய் திருச்சபை மகிழ்ச்சி ஞாயிறாக சிறப்பிக்கிறது. இயேசுவே மெசியா என்பதை அறிந்து, அவரது வருகைக்காக மகிழ்ச்சியோடு தயாரிக்க இன்றையத் திருவழிபாடு வழியாக நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். விண்ணரசின் மகிழ்ச்சியில் பங்கேற்க நம்மைத் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு ஆண்டவர் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். திருமுழுக்கு யோவானைப் போன்று இறையாட்சியின்
டிசம்பர் 8, 2019 திருப்பலி முன்னுரை: அன்பார்ந்தவர்களே, திருவருகைக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். “ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள்” என்ற திருமுழுக்கு யோவானின் அழைப்பை இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு முன்வைக்கிறது. வரப்போகும் கடவுளின் சினத்திலிருந்து தப்பிக்க நாம் பாவங்களை விட்டு மனந்திரும்ப வேண்டுமென யோவான் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். நமது மனமாற்றத்தை அதற்கேற்ற செயல்களால் வெளிப்படுத்த நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். “மரங்களின் வேரருகே கோடரி வைத்தாயிற்று. நற்கனி
டிசம்பர் 1, 2019 திருப்பலி முன்னுரை: அன்பிற்கினியவர்களே, திருவருகைக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்வுடன் வரவேற்கிறோம். புதிய திருவழிபாட்டு ஆண்டின் முதல் நாளாகிய இன்று, ஆண்டவ ரின் இரண்டாம் வருகையைப் பற்றி சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் வாழும் இந்த பாவச் சூழ்நிலை ஆண்டவரின் வருகைக்கான எச்சரிக்கை என்பதை இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. திருடனைப் போன்று, நினையாத நேரத்தில் மானிட மகனின் வருகை நிகழும் என்று
திருப்பலி முன்னுரை: இறையாட்சிக்குரியவர்களே, கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா திருப்பலியை கொண்டாட உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். என்றென்றும் ஆட்சி செய்பவரான நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அரசத்தன்மையைப் பற்றி சிந்திக்க இன்றையத் திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. நம் ஆண்டவர் இயேசு ஆட்சியுரிமையுடன் வரும்போது நம்மை நினைவில் கொள்வதற்குத் தகுதி உள்ளவர்களாய் வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். இயேசு அனைத்துலகின் அரசர் என்பதை நல்லக் கள்வன் அறிக்கையிடுவதை இன்றைய நற்செய்தி எடுத்துரைக்கிறது. ஒரு
திருப்பலி முன்னுரை: உயிர்ப்புக்குரியவர்களே, பொதுக்காலத்தின் முப்பதிரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். உயிர்த்த ஆண்டவரின் சீடர்களாகிய நாம் அனைவரும் உயிர்த்தெழுதலின் மக்களாக வாழ இன்றைய திருவழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இவ்வுலக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் காட்டாமல், மறுவுலக வாழ்வுக்குரியவற்றில் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். இறைவன் தரும் நிலை வாழ்வை நமது சந்தேகங்களாலும், பொறுப்பற்ற நடத்தையாலும் இழந்துவிடாதவாறு நாம் எச்சரிக்கப்படுகிறோம். நாம்
Lorem ipsum dolor sit amet.
Categories