இஸ்ரயேல் மக்களின் வாழ்வில் மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இறைவாக்கினர்களின் வார்த்தைகள், பல நிலைகளில் எழுத்து வடிவம் பெற்றன. சாமுவேல், காது, நாத்தான், அகியா, செமாயா, ஏகூ, எலியா, மீக்காயா, எலிசா, குல்தா, ஆகாபு, எதுத்தூன், இத்தோ, அசரியா, அனானி, யாகசியேல், எலியேசர், உரியா ஆகியோர் இறைவாக்கு உரைத்தது பற்றிய பதிவுகள், பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாற்று நூல்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. ஆகவே, அவர்கள் ‘நூல்பெறாத இறைவாக்கினர்’ எனப்படுகின்றனர். ‘நூல்பெற்ற இறைவாக்கினர்’களை, அவர்கள் வழங்கிய
திருத்தூதர் தோமா கேரளத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த வேளையில், அவரோடு இணைந்து செயல்பட திருத்தூதர் பர்த்தலமேயு இந்தியா வந்தார். அவர் கேரளாவுக்கு பதிலாக மராட்டியக் கடற்கரையில் இறங்கி, மும்பையின் கல்யாண் பகுதியை அடைந்தார். இருப்பினும் அங்கு வாழ்ந்த மக்களிடையே சிறிது காலம் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய நற்செய்தியை அறிவித்த அவர், சிலருக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்தார். பின்னர் அர்மேனியா செல்ல விரும்பி, தமது சீடர்கள் இருவரையும் திருத்தூதர் மத்தேயு அரமேயத்தில் எழுதிய நற்செய்தி

மன்றாடுவோமாக: இறைவா, உம்முடைய திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பால் உலகம் களிகூர அருள் புரிந்தீரே, அவரது திருத்தாயாகிய கன்னி மரியாவின் துணையால் நாங்கள் என்றும் நிலைவாழ்வின் பேரின்பத்தைப் பெற அருள் புரியுமாறு, எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். 9ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், விண்ணக அரசி வணக்கத்தை உள்ளடக்கிய தொடர்பாடல் தோன்றியதாக அறிகிறோம். 14ஆம் நூற்றாண்டில் தூதுரை வணக்கம் இயற்றப்பட்டு, மாலை நேரத்தில்
Read More
முதல்: இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி, எல்லோரும்: இறைவனின் தூய அன்னையே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும். மன்றாடுவோமாக: இறைவா, வானதூதர் அறிவித்தபடியே, உம் திருமகன் இயேசு மனிதரானதை அறிந்திருக்கிறோம். அவரது பாடுகளினாலும் சிலுவையினாலும், நாங்கள் அவரது உயிர்ப்பின் மேன்மையை அடையுமாறு, எங்கள் உள்ளங்களில் உமது அருளைப் பொழிய வேண்டுமென்று எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். 1260களில் பிரான்சிஸ்கன் சபைத் துறவிகள், அன்னை மரியாவுக்கு
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet.
This Day in History
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே! உமது அடைக்கலமாக ஓடிவந்து, உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இரந்து மன்றாடிக் கேட்ட ஒருவராகிலும், உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை என்பதை நினைத்தருளும். கன்னியருடைய இராக்கினியான கன்னிகையே, தயையுள்ள தாயே! இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையால் ஏவப்பட்டு, உமது திருப்பாதத்தை அண்டி வருகிறோம். பெருமூச்செறிந்து அழுது பாவிகளாயிருக்கிற நாங்கள், உமது தயாளத்துக்கு காத்துக்கொண்டு உமது சமூகத்திலே நிற்கின்றோம். அவதரித்த வார்த்தையின் தாயே, எங்கள் மன்றாட்டைப் புறக்கணியாமல் தயாபரியாய்
மீட்பை எதிர்பார்த்திருந்த உலக மக்களிடையே மனிதராகத் தோன்ற கடவுள் விரும்பினார். அதற்காக, குலமுதுவராகிய ஆபிரகாம் வழியாக இஸ்ரயேல் மக்களினத்தை அவர் தயார் செய்தார். ஆபிரகாமை அழைத்து அவரோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட கடவுள், அவரது முதிர்ந்த வயதில் பிறந்த மகனான ஈசாக்கை பலியாகத் தருமாறு கேட்டார். அவ்வாறு செய்ய ஆபிரகாம் தயங்காததைக் கண்ட கடவுள் அவரைத் தடுத்து, “உலகின் அனைத்து இனத்தவரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்
கி.மு. 10ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு முடிய, திருச்சட்ட நூல்களின் வெவ்வேறு பகுதிகள் பல ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளன. ஐந்நூல்களிலும் நான்கு விதமான மரபுகள் விரவிக் காணப்படுவதாக விவிலிய அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். அவற்றை அவர்கள், (1) யாவே மரபு, (2) எலோகிம் மரபு, (3) இணைச்சட்ட மரபு, (4) குருக்கள் மரபு என பெயரிட்டு அழைக்கின்றனர். ‘யாவே மரபு’ என்பது கி.மு. 10ஆம் நூற்றாண்டில் சாலமோன் அரசர் காலத்தில்,
எருசலேம் கோவிலில் பணியாற்றிய அபியா வகுப்பைச் சேர்ந்த குரு செக்கரியா – ஆரோனின் வழிமரபில் வந்த எலிசபெத்து தம்பதியரின் மகனாக திருமுழுக்கு யோவான் பிறந்தார். இவரது தாய் எலிசபெத்தை உறவினரான கன்னி மரியா சந்தித்து வாழ்த்திய வேளையில், வயிற்றில் இருந்த குழந்தை யோவான் அக்களித்து துள்ளினார். எலிசபெத்தின் வயிற்றில் கருவாக உருவாகும் முன்பே வானதூதர் அறிவித்தபடி, இவர் பிறந்த எட்டாம் நாளில் இவருக்கு யோவான் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. யோவான்
புதிய ஏற்பாட்டில் இடம் பெற்றுள்ள அனைத்து நூல்களும் கி.பி. 110க்கு முன்பாகவே எழுதி முடிக்கப்பட்டு, பல்வேறு திருச்சபைகளில் வாசிக்கப்பட்டு வந்தன. பிற்காலத்தில் பல தவறான நூல்கள் தோன்றியதால், திருத்தூதர்கள் மரபில் தோன்றிய நூல்கள் எவை என்பதை திருச்சபை உறுதி செய்ய வேண்டியிருந்தது. கி.பி. 382ல், திருத்தந்தை முதலாம் தமாசுஸ் கூட்டிய ரோம் சங்கம், புதிய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறத் தகுந்த 27 நூல்களின் பட்டியலை இறுதி செய்தது. இந்நூல்களையே, புனித யெரோம்

Lorem ipsum dolor.
Did You Know

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat dolore magna.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam anteposuerit est notare quam littera gothica.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam anteposuerit est notare quam littera gothica.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat dolore magna.