தோபித்து, யூதித்து, சாலமோனின் ஞானம், சீராக்கின் ஞானம், பாரூக்கு, 1 மக்கபேயர், 2 மக்கபேயர் ஆகிய ஏழு நூல்களும் பாலஸ்தீனத்துக்கு வெளியில் தோன்றியவை என்பதால், கி.பி. 90ல் யாம்னியாவில் நடைபெற்ற சங்கத்தில் யூதர்கள் இவற்றை திருமுறை நூல்களாக ஏற்கவில்லை. ஆனால் கிரேக்க விவிலியப் பின்னணியை ஏற்று வளர்ந்த தொடக்க கிறிஸ்தவ சமூகம், அலெக்சாந்திரியத் திருமுறையில் இருந்த பழைய ஏற்பாட்டின் அனைத்து நூல்களையும் புனிதமாகக் கருதியது. கி.பி. 382ல் திருத்தந்தை முதலாம்
திருப்பாடல்கள், இனிமைமிகு பாடல் ஆகிய நூல்களைப் பரந்த பொருளில் மட்டுமே ஞான நூல்களாக கருத முடியும். ஏனெனில், ஞான நூல்களுக்குரிய நீதி போதனைகளை வழங்கும் பகுதிகள், திருப்பாடல்கள் நூலில் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. காதல் சுவை மிகுந்த இனிமைமிகு பாடல் நூல், இளையோருக்கு இல்லற வாழ்வில் பிடிப்பை ஏற்படுத்த உதவும் என்பதாலேயே ஞாள நூல்கள் வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. யோபு நூல், நேர்மையாளர்கள் துன்புறுவது ஏன் என்ற கேள்விக்கு நாடக வடிவில்

அகியா (Ahijah) என்ற பெயருக்கு ‘யாவேயின் சகோதரன்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய பல நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். அகித்தூபின் மகனாகிய குரு அகியா, சவுல் அரசர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர். 1 சாமுவேல் 14:3, 1 குறிப்பேடு 26:20 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம். தாவீது, சாலமோன் அரசர்களிடம் பணியாற்றிய அகியா. 1 அரசர்கள் 4:3, 1 குறிப்பேடு 11:36 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். சாலமோன் காலத்தில் வாழ்ந்த சீலோமைச்
Read More
அகிமெலக்கு (Ahimelech) என்ற பெயருக்கு ‘அரசரின் சகோதரன்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய மூன்று நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். அகித்தூபின் மகனாகிய குரு அகிமெலக்கு. நோபு என்ற ஊரில் வாழ்ந்த இவரே தாவீதின் பசிக்கு தூய அப்பத்தைக் கொடுத்து உதவியவர். 1 சாமுவேல் 21:1, 22:11 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். தாவீது அரசரின் காலத்தில் வாழ்ந்த குரு அபியத்தாரின் மகன் குருவான அகிமெலக்கு. 2 சாமுவேல் 8:17,
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet.
This Day in History
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
அகிமான் (Ahiman) என்ற பெயருக்கு ‘மனிதக் கொடைகளின் சகோதரன்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய இரண்டு நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். எபிரோனில் வாழ்ந்த ஆனாக்கின் மகன் அகிமான். எண்ணிக்கை 13:22, யோசுவா 15:14 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். எருசலேம் கோவிலின் வாயில் காப்போரில் ஒருவர். 1 குறிப்பேடு 9:17 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம்.
அகசியா (Ahaziah) என்ற பெயருக்கு ‘ஆண்டவர் பற்றிக்கொண்டார்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய இரண்டு நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். ஆகாபு – ஈசபேல் ஆகியோரின் மகனான அகசியா, சமாரியாவைத் தலைநகராகக் கொண்ட இஸ்ரயேலின் அரசர். 1 அரசர்கள் 22:52, 2 அரசர்கள் 1:2, 2 குறிப்பேடு 20:35 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். யோராமின் மகனான அகசியா, எருசலேமைத் தலைநகராகக் கொண்ட யூதாவின் அரசர். ‘யோவகாசு’ (2 குறிப்பேடு 21:17)
அக்சா (Achsah) என்ற பெயருக்கு ‘சிலம்பு’ என்பது பொருள். காலேபின் மகளான அக்சா, கிரியத்து சேபேரைக் கைப்பற்றிய கெனாசின் மகனான ஒத்னியேலுக்கு மனைவியாகக் கொடுக்கப்பட்டவர். யோசுவா 15:16, நீதித்தலைவர்கள் 1:12, 1 குறிப்பேடு 2:49 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம்.
அக்கூபு (Akkub) என்ற பெயருக்கு ‘வஞ்சகமாகப் பின்தொடர்கிற’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய மூன்று நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். எக்கோனியாவின் வழிமரபில் தோன்றிய அக்கூபு தாவீதின் வழித்தோன்றல்களில் ஒருவர். 1 குறிப்பேடு 3:24 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம். எருசலேம் கோவிலின் வாயில் காப்போரின் வழிமரபினரான அக்கூபு, செருபாபேல் காலத்தில் எருசலேம் திரும்பியவர்களுள் ஒருவர். 1 குறிப்பேடு 9:17, எஸ்ரா 2:42, நெகேமியா 11:19 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக்
அக்கிலா (Aquila) என்ற பெயருக்கு ‘கழுகு’ என்பது பொருள். போந்து பகுதியைச் சேர்ந்த அக்கிலா, திருத்தூதர் பவுலின் தோழர். திருத்தூதர் பணிகள் 18:2, ரோமையர் 16:3, 1 கொரிந்தியர் 16:19, 2 திமொத்தேயு 4:19 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். இவரது மனைவி பெயர் பிரிஸ்கில்லா (திருத்தூதர் பணிகள் 18:18).

Lorem ipsum dolor.
Did You Know

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat dolore magna.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam anteposuerit est notare quam littera gothica.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam anteposuerit est notare quam littera gothica.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat dolore magna.