புரிதல்கள்
புரிதல்கள்
இந்தியா
இந்தியா
அகராதி
அகராதி
விவிலியம்
விவிலியம்
விசுவாசம்
விசுவாசம்
திருச்சபை
திருச்சபை
இறைமகன்
இறைமகன்
புனிதர்கள்
புனிதர்கள்
Recently Added
Recently added contents and articles.
Recently Added Contents
இஸ்ரயேல் மக்களின் வாழ்வில் மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இறைவாக்கினர்களின் வார்த்தைகள், பல நிலைகளில் எழுத்து வடிவம் பெற்றன. சாமுவேல், காது, நாத்தான், அகியா, செமாயா, ஏகூ, எலியா, மீக்காயா, எலிசா, குல்தா, ஆகாபு, எதுத்தூன், இத்தோ, அசரியா, அனானி, யாகசியேல், எலியேசர், உரியா ஆகியோர் இறைவாக்கு உரைத்தது பற்றிய பதிவுகள், பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாற்று நூல்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. ஆகவே, அவர்கள் ‘நூல்பெறாத இறைவாக்கினர்’ எனப்படுகின்றனர். ‘நூல்பெற்ற இறைவாக்கினர்’களை, அவர்கள் வழங்கிய
திருத்தூதர் தோமா கேரளத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த வேளையில், அவரோடு இணைந்து செயல்பட திருத்தூதர் பர்த்தலமேயு இந்தியா வந்தார். அவர் கேரளாவுக்கு பதிலாக மராட்டியக் கடற்கரையில் இறங்கி, மும்பையின் கல்யாண் பகுதியை அடைந்தார். இருப்பினும் அங்கு வாழ்ந்த மக்களிடையே சிறிது காலம் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய நற்செய்தியை அறிவித்த அவர், சிலருக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்தார். பின்னர் அர்மேனியா செல்ல விரும்பி, தமது சீடர்கள் இருவரையும் திருத்தூதர் மத்தேயு அரமேயத்தில் எழுதிய நற்செய்தி
மன்றாடுவோமாக: இறைவா, உம்முடைய திருமகனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பால் உலகம் களிகூர அருள் புரிந்தீரே, அவரது திருத்தாயாகிய கன்னி மரியாவின் துணையால் நாங்கள் என்றும் நிலைவாழ்வின் பேரின்பத்தைப் பெற அருள் புரியுமாறு, எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். 9ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், விண்ணக அரசி வணக்கத்தை உள்ளடக்கிய தொடர்பாடல் தோன்றியதாக அறிகிறோம். 14ஆம் நூற்றாண்டில் தூதுரை வணக்கம் இயற்றப்பட்டு, மாலை நேரத்தில்
ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன்; விண்ணகமும் மண்ணகமும், காண்பவை காணாதவை யாவும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தை அவரே. தந்தையிடமிருந்து கடவுளின் ஒரே மகனாக பிறந்த ஒரே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் நம்புகின்றேன். இவர் காலங்களுக்கு முன்பே தந்தையிடமிருந்து பிறந்தார். கடவுளினின்று கடவுளாக, ஒளியினின்று ஒளியாக, உண்மை கடவுளினின்று உண்மை கடவுளாக பிறந்தார். இவர் பிறந்தவர், உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்லர்; தந்தையோடு ஒரே பொருள்மை கொண்டவர். இவர் வழியாகவே யாவும் படைக்கப்பட்டன; மனிதரான
Read More
திருத்தூதர்களின் ஒப்பறிக்கையில் உள்ள விசுவாச ஒப்புதலின் பகுதிகள் பற்றி, முதல் நூற்றாண்டில் இருந்தே கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்களின் குறிப்புகளில் ஆங்காங்கே காணப்படுகிறது. 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பிரான்சிஸ்கன் சபை போதகரான பெல்பார்த்துஸ் என்பவர் பன்னிரு பகுதிகளையும் ஒவ்வொரு திருத்தூதருக்கு பின்வருமாறு சாற்றிக் கூறுகிறார். பகுதி 1: திருத்தூதர் பேதுரு, பகுதி 2: திருத்தூதர் யோவான், பகுதி 3: திருத்தூதர் பெரிய யாக்கோபு, பகுதி 4: திருத்தூதர் அந்திரேயா, பகுதி 5அ: திருத்தூதர் பிலிப்பு, பகுதி 5ஆ:
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet.
This Day in History
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

மீட்பை எதிர்பார்த்திருந்த உலக மக்களிடையே மனிதராகத் தோன்ற கடவுள் விரும்பினார். அதற்காக, குலமுதுவராகிய ஆபிரகாம் வழியாக இஸ்ரயேல் மக்களினத்தை அவர் தயார் செய்தார். ஆபிரகாமை அழைத்து அவரோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட கடவுள், அவரது முதிர்ந்த வயதில் பிறந்த மகனான ஈசாக்கை பலியாகத் தருமாறு கேட்டார். அவ்வாறு செய்ய ஆபிரகாம் தயங்காததைக் கண்ட கடவுள் அவரைத் தடுத்து, “உலகின் அனைத்து இனத்தவரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்
Read More
கி.மு. 10ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு முடிய, திருச்சட்ட நூல்களின் வெவ்வேறு பகுதிகள் பல ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளன. ஐந்நூல்களிலும் நான்கு விதமான மரபுகள் விரவிக் காணப்படுவதாக விவிலிய அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். அவற்றை அவர்கள், (1) யாவே மரபு, (2) எலோகிம் மரபு, (3) இணைச்சட்ட மரபு, (4) குருக்கள் மரபு என பெயரிட்டு அழைக்கின்றனர். ‘யாவே மரபு’ என்பது கி.மு. 10ஆம் நூற்றாண்டில் சாலமோன் அரசர் காலத்தில்,
Read More
எருசலேம் கோவிலில் பணியாற்றிய அபியா வகுப்பைச் சேர்ந்த குரு செக்கரியா – ஆரோனின் வழிமரபில் வந்த எலிசபெத்து தம்பதியரின் மகனாக திருமுழுக்கு யோவான் பிறந்தார். இவரது தாய் எலிசபெத்தை உறவினரான கன்னி மரியா சந்தித்து வாழ்த்திய வேளையில், வயிற்றில் இருந்த குழந்தை யோவான் அக்களித்து துள்ளினார். எலிசபெத்தின் வயிற்றில் கருவாக உருவாகும் முன்பே வானதூதர் அறிவித்தபடி, இவர் பிறந்த எட்டாம் நாளில் இவருக்கு யோவான் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. யோவான்
Read More