திருச்சபை ஒழுங்குகள்
திருச்சபை ஒழுங்குகள் (Precepts of the church) என்பது, கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் பின்பற்றுவதற்காக திருச்சபை வழங்கியுள்ள ஐந்து விதிமுறைகள் ஆகும். கிறிஸ்தவ வழிபாடு மற்றும் அறநெறி சார்ந்த அடிப்படை ஒழுங்குகளாக இவை அமைந்துள்ளன. தமிழ் மரபில், ‘திருச்சபை கட்டளைகள்’ என்ற பெயராலும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன. கிறிஸ்தவர்கள் தங்களது வாழ்வில் நம்பி, கடைபிடிக்க வேண்டிய விசுவாசத்தை போதிப்பது திருச்சபையின் கடமையாக உள்ளது. நம்பிக்கையாளர்களின் அறநெறி வாழ்வு, ஓர் ஆன்மிக வழிபாட்டுச் செயலாக மாற
Read More
பிறருடைமை விரும்பாதே
ஒன்பதாம் கட்டளையை நிறைவுக்கு கொண்டுவரும் இக்கட்டளை, பிறரது உடமைகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் உள்ளார்ந்த மனப்பான்மையை வலியுறுத்துகிறது. செல்வங்களின் மீது பற்றற்ற நிலை அதாவது நற்செய்தி கூறும் ஏழ்மை மனநிலை, இறை பராமரிப்பிற்குத் தம்மையே கையளித்தல் ஆகியவை எதிர்காலம் பற்றிய கவலையிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கின்றன. அனைவருக்கும், அனைத்துக்கும் மேலாகத் தம்மையே விரும்பித் தேர்ந்துகொள்ள வேண்டுமென இயேசு தமது சீடர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். ஆகவே, அன்பினால் நம்மைப் படைத்தவரும், முடிவில்லா அன்பினால் நம்மைத் தம்மிடம் ஈர்க்கின்றவருமான
Read More
பிறர்மனை விரும்பாதே
மட்டற்ற சிற்றின்ப வேட்கையை, ஒருவர் எண்ணத்திலும் விருப்பத்திலும் வெற்றிகொள்ள வேண்டுமென ஒன்பதாம் கட்டளை வலியுறுத்துகிறது. இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தவும், தன்னடக்கம் என்ற புண்ணியத்தை கடைபிடிக்கவும், சிற்றின்ப வேட்கைக்கு எதிரான போராட்டம் இன்றியமையாததாகிறது. கடவுளின் அருள், கற்பு என்ற புண்ணியம், நோக்கத்தின் தூய்மை, பார்வையின் தூய்மை, கற்பனை மற்றும் உணர்வுகளின் ஒழுக்கம், செபம் ஆகியவற்றின் வழியாக திருமுழுக்கு பெற்ற ஒருவர் இதயத் தூய்மையை அடைய முடியும். கற்பின் உணர்திறனை வெளிப்படுத்தும் தன்னடக்கம், இதயத்
Read More
பொய்ச்சான்று சொல்லாதே
ஒவ்வொரு மனிதரும் சொல்லிலும் செயலிலும் நேர்மையோடும் உண்மையோடும் வாழ வேண்டுமென கடவுள் விரும்புகிறார். உண்மையைத் தேடவும், அதைக் கண்டடையவும், அதன் தேவைகளுக்கேற்ப வாழ்வை நெறிப்படுத்தவும் அனைவருக்கும் கடமை உண்டு. கடவுளின் முழு உண்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்படுத்தப் பெற்றுள்ளது. அவரே “உண்மையாக” இருக்கிறார். அவரைப் பின்பற்றுபவர் உண்மையின் ஆவியில் வாழ்ந்து, வஞ்சனை, போலித்தனம், வெளிவேடம் ஆகியவற்றிலிருந்து தம்மை காத்துக்கொள்கிறார். ஒரு கிறிஸ்தவர் தாம் செயலாற்றும் அனைத்து துறையிலும், பொதுவிலும் தனித்தும்,
Read More
களவு செய்யாதே
ஒருவர் நேரிய வழியில் ஈட்டிய அல்லது பெற்றுக்கொண்ட உடைமை அவரது தனிப்பட்ட சொத்துரிமை ஆகும். பாதுகாப்பானதும் நேரியதுமான வேலைவாய்ப்பை பெறவும், அதன் வழியாக வாழ்வாதாரத்திற்குத் தேவையான சொத்துக்களை ஈட்டவும் அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. உழைப்பின் வழியாக, படைத்தவர் வழங்கிய கொடைகள் மற்றும் திறமைகளுக்கு மதிப்பளித்து, அவரோடு ஒத்துழைக்கிறோம். எல்லாருடைய அடிப்படைத் தேவைகளையும் நிறைவு செய்வதற்கான பொது இலக்கு தனிநபர் சொத்துரிமையில் முதன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும். தங்கள் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள், தேவையில்
Read More
விபசாரம் செய்யாதே
கடவுள் மனிதரை ஆணும் பெண்ணுமாகவும், ஆள்த்துவ மாண்பில் சமத்துவம் கொண்டவர்களாகவும் படைத்து, அவர்களை அன்பிலும் ஒன்றிப்பிலும் வாழ அழைத்தார். ஆண் அல்லது பெண் என்ற தனித்துவத்தை ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொண்டு, ஆள்த்துவ முழுமையில் அதன் முக்கியத்துவத்தையும், தனித்தன்மையையும் நிறைவாக்கப் பண்பையும் கண்டுணர வேண்டும். ஒருவர் தம்முடைய பாலினத்தன்மையை நேர்மறையாக தம்முள் ஒருங்கிணைப்பதையே கற்பு என்கிறோம். ஒருவர் மற்றவரோடு கொள்கின்ற உறவில் சரியான வழியில் பாலினத்தன்மையை ஒருங்கிணைப்பதே உண்மையான மனிதம். அறநெறி புண்ணியமாகிய
Read More
கொலை செய்யாதே
மனித வாழ்வு மிகவும் புனிதமானது என்பதால் அது மதிக்கப்பட வேண்டும். தொடக்கம் முதலே கடவுளுடைய படைப்புச் செயலை உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்ற மனித வாழ்வு, அதன் ஒரே இலக்கான படைத்தவருடன் மிகச்சிறந்த வகையில் உறவு கொண்டுள்ளது. குற்றமற்ற மனிதரை கொலை செய்வது சட்டத்திற்கு புறம்பானது. இது மனிதரின் மாண்புக்கும், படைத்தவரின் புனிதத்திற்கும் மிகவும் முரணானது. உண்மையில் அடுத்தவரின் வாழ்வுக்கு பொறுப்பான ஒருவர், முறையான பாதுகாப்பு அளிப்பது உரிமை மட்டுமல்ல, தீவிர கடமையுமாகும்.
Read More
பெற்றோரை மதித்து நட
கடவுளின் தந்தைமையில் பெற்றோர் பங்கெடுப்பதால், தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி வழங்குவதில் முதல் பொறுப்புக் கொண்டிருப்பதுடன், அவர்களுக்கு விசுவாசத்தின் முதல் தூதுவர்களாய் இருக்க வேண்டும். தங்கள் பிள்ளைகளை ஆட்களாகவும் கடவுளின் குழந்தைகளாகவும் மதித்து அன்பு செய்வதும், அவர்களது உடல் மற்றும் ஆன்மிகத் தேவைகளை முடிந்த அளவு நிறைவு செய்வதும் பெற்றோரின் கடமை. பிள்ளைகளுக்குப் பொருத்தமான பள்ளியைத் தேர்வு செய்வதும், அவர்களது தொழில் மற்றும் வாழ்க்கை நிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் விவேகமான அறிவுரையை வழங்குவதும்
Read More
ஆண்டவரின் நாள்
கடவுள் ஆறு நாட்களில் அனைத்தையும் படைத்து, ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார். இவ்வாறு ஆண்டவர் ஓய்வுநாளுக்கு ஆசி வழங்கி அதனைப் புனிதப்படுத்தினார் என்று விவிலியம் கூறுகிறது. இஸ்ரயேல் மக்கள் சனிக்கிழமையை ஆண்டவருக்குரிய ஓய்வுநாளாகக் கடைபிடித்தனர்; எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அவர்கள் பெற்ற விடுதலையையும், கடவுள் தங்களோடு செய்துகொண்ட உடன்படிக்கையையும் நினைவு கூர்ந்தனர். ஓய்வுநாளின் தூய்மையை இயேசுவும் ஏற்றுக்கொண்டார்; தம் இறை அதிகாரத்துடன் இந்த சட்டத்தின் சரியான உட்பொருளை நம்பகமான முறையில் எடுத்துரைத்தார்:
Read More
ஆண்டவரின் பெயர்
இஸ்ரயேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவர், தமது பெயரை ‘யாஹ்வே’ என்று மோசே வழியாக வெளிப்படுத்தினார். இந்தப் பெயருக்கு ‘இருக்கின்றவர்’ என்பது பொருள். உண்மையான ஒரே கடவுளாகிய அவர், நேற்றும் இன்றும் என்றும் ‘இருக்கின்றவராக இருக்கின்றார்’. அவரது பெயர் தூயது என்பதால், அதற்கு மாற்றாக ‘ஆண்டவர்’ (தலைவர்) என்ற வார்த்தையை இஸ்ரயேலர் பயன்படுத்தினர். கடவுளைப் புகழ்வதற்கும், அவரிடம் நம் மன்றாட்டுகளை அர்ப்பணிக்கவுமே அவரது பெயரை அழைக்க வேண்டும். ஒருவர் கடவுளைப் போற்றி, மாட்சிப்படுத்தும்
Read More